Investerare

”AcadeMedias kommunikation med aktiemarknaden ska präglas av transparens och tydlighet för att investerare ska ha ett bra beslutsunderlag i sin bedömning av bolaget."

Katarina Wilson, CFO på AcadeMedia.

Finansiell kommunikation

AcadeMedias finansiella kommunikation ska präglas av öppenhet, relevans och stringens i syfte att ge aktieägare, investerare och analytiker en god genomlysning av vår verksamhet.

Vi förser kapitalmarknad, investerare, aktieägare och andra intressenter med relevant information i enlighet med gällande lagstiftning, Nasdaq Stockholms regelverk, Svensk kod för bolagsstyrning och AcadeMedias kommunikationspolicy. Vi presenterar bolaget och dess finansiella utveckling i samband med kommunikation av kvartalsvisa delårsrapporter. Viktiga händelser offentliggörs genom distribution av pressmeddelanden. Vi träffar regelbundet aktieägare, analytiker och potentiella investerare samt deltar i seminarier.

All finansiell information publiceras och kan laddas ned från AcadeMedias finansiella hemsida. Vi har en prenumerationstjänst där den som är intresserad kan prenumerera på finansiell kommunikation från bolaget.

IR-kontakt

Hanna Clausén

hanna.clausen@academedia.se
+46 87 94 42 62

IR-kalender

6 april 2021

Tyst period Q3 20/21

6 maj 2021

Delårsrapport för tredje kvartalet 2020/21

31 augusti 2021

Delårsrapport för fjärde kvartalet, bokslutskommuniké 2020/21