Investerare

”AcadeMedias kommunikation med aktiemarknaden ska präglas av transparens och tydlighet för att investerare ska ha ett bra beslutsunderlag i sin bedömning av bolaget."

Eola Änggård Runsten, CFO på AcadeMedia

Finansiell kommunikation

AcadeMedias finansiella kommunikation ska präglas av öppenhet, relevans och stringens i syfte att ge aktieägare, investerare och analytiker en god genomlysning av vår verksamhet.

Vi förser kapitalmarknad, investerare, aktieägare och andra intressenter med relevant information i enlighet med gällande lagstiftning, Nasdaq Stockholms regelverk, Svensk kod för bolagsstyrning och AcadeMedias kommunikationspolicy. Vi presenterar bolaget och dess finansiella utveckling i samband med kommunikation av kvartalsvisa delårsrapporter. Viktiga händelser offentliggörs genom distribution av pressmeddelanden. Vi träffar regelbundet aktieägare, analytiker och potentiella investerare samt deltar i seminarier.

All finansiell information publiceras och kan laddas ned från AcadeMedias finansiella hemsida. Vi har en prenumerationstjänst där den som är intresserad kan prenumerera på finansiell kommunikation från bolaget.

IR-kalender

29 augusti 2019

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2018/19

29 augusti 2019

Kapitalmarknadsseminarium

23 september 2019

Tyst period Q1 19/20