Vår vision är att AcadeMedia ska vara en internationell förebild när det gäller kvalitet, resultat och nytänkande.

Det betyder att AcadeMedia alltid ska ha en god uppföljning och kontroll på verksamheten som gör det möjligt att jämföra resultat både mellan koncernens enheter och med andra utbildningssektorer. Samtidigt behöver AcadeMedia ha ett kvalitetsledningssystem som stödjer innovation och utveckling. Därför tar AcadeMediamodellen, AcadeMedias koncerngemensamma modell för kvalitets- och styrningsarbete, fasta på sådant som gör att AcadeMedia kan utbyta erfarenheter både internt inom koncernen och med externa aktörer på ett strukturerat sätt. Du kan läsa mer om våra gemensamma begrepp, vår gemensamma årsplanering för uppföljning och utvärdering och våra gemensamma resultatmått i vår kvalitetsrapport.