AcadeMedias vision är ”Vi är med och leder utvecklingen av framtidens utbildning”. För att lyckas med det arbetar vi ständigt för att utveckla våra verksamheter och hela tiden bli bättre. Det förutsätter i sin tur en god uppföljning och kontroll, något som vi har genom vårt kvalitetsledningssystem, AcadeMediamodellen.