AcadeMedia – norra Europas största utbildningsföretag
AcadeMedia är norra Europas största privata utbildningsanordnare. Drygt 79 000 elever och föräldrar har valt våra förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Ytterligare 100 000 vuxna går på någon av våra vuxenutbildningar under ett år. AcadeMedia finns över hela Sverige och vi har även förskolor i Norge och Tyskland. Vi arbetar alltså inom hela utbildningskedjan, från förskola till vuxenutbildning. Totalt har vi över 650 enheter och cirka 15 300 medarbetare.

Kvalitet i fokus
Vår grundläggande filosofi är att kvalitet lönar sig. Om vi inte håller hög kvalitet i allt vi gör kommer de barn, ungdomar och vuxna som går hos oss att välja andra utbildningsanordnare, och de som ska välja ny förskola eller skola kommer att välja andra än våra. Våra skolor och verksamheter är självständiga, men har gemensamma kvalitetskrav.

Våra verksamheter har mycket olika inriktning. Föräldrarna till ett barn som ska börja förskolan väljer knappast Vittra för att Vittra ingår i AcadeMedia, utan för att man vill gå på just Vittra. Samma sak gäller niondeklassaren som vill ha en bra IT-utbildning på gymnasiet, hen väljer NTI Gymnasiet eller LBS.

Storleken har betydelse
AcadeMedias olika utbildningsföretag ingår alltså i en större grupp. Vi drar nytta av det genom att samordna vissa resurser. På så sätt kan vi exempelvis minska våra administrativa kostnader. I gengäld får vi möjlighet att satsa extra om någon enhet får problem.

Tack vare vår storlek  kan vi driva ett omfattande kvalitetsarbete – med utgångspunkt i AcadeMediamodellen som är vårt kvalitets- och ledningssystem.

AcadeMedia i korthet_sv