AcadeMedia är norra Europas största utbildningsföretag, med förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar över hela landet.

Vi har valt att ha en liten central organisation, bara knappt 200 av våra 17 600 medarbetare är anställda på vad vi kallar ”koncernnivå”. Våra verksamheter, som Framtidsgymnasiet, Hermods, Pysslingen, Plushögskolan, Vittra och NTI-gymnasiet, har alla egna ledningar och drivs självständigt. Vi arbetar dock alla utifrån samma kvalitets- och ledningssystem, AcadeMediamodellen.

Vår storlek gör att vi kan samordna ett antal gemensamma funktioner vilket innebär att vi kan ägna mer tid och resurser åt varje barn, elev och deltagare. Sådana gemensamma funktioner är exempelvis kvalitet, HR, inköp, IT, ekonomi, kommunikation och ledningsfunktioner. Vi har central expertis inom dessa områden, expertis som alla våra verksamheter kan dra nytta av.

För oss handlar det om att använda så stor del av skolpengen som möjligt där den gör störst skillnad – i klassrummen.

Vår bolagsstruktur
Vid en första anblick kan det vara svårt att förstå AcadeMedias bolagsstruktur, eftersom företaget är uppbyggt av ett antal olika bolag. Att det är så beror på att AcadeMedia växt kraftigt både genom att starta egna verksamheter, och gå samman med andra företag. Moderbolaget heter AcadeMedia AB och våra olika verksamheter är dotterbolag. Skoltillstånden ligger i våra dotterbolag och inte i moderbolaget.

Att vi har olika bolag och varumärken inom AcadeMedia innebär också att vi kan vara tydliga mot elever, medarbetare, kommuner och leverantörer med respektive profil. En lärare på ProCivitas är anställd av ProCivitas, inte av AcadeMedia, samma sak gäller medarbetare på Pysslingen, LBS Kreativa gymnasiet, Eductus, Hermods och alla andra verksamheter. Denna struktur gör det enklare för både elever, Skolinspektionen och kommuner att förhålla sig till våra verksamheter.

Storleken skapar trygghet
Samtidigt som våra olika verksamheter och bolag har stor självständighet och handlingsfrihet när det gäller att utforma och utveckla den pedagogiska verksamheten finns AcadeMedia där som en trygghet och garant. Vi har resurserna att hjälpa till där det behövs, vilket skapar långsiktighet och stabilitet.

Storleken innebär inte bara att vi kan stötta de verksamheter som för tillfället är i behov av det, vi har också kapaciteten att göra långsiktiga investeringar och satsningar som finansieras av tidigare års vinster. Att enbart titta på ett enstaka bolags årsredovisning kan därför ge en skev bild av den ekonomiska verkligheten, då investeringar som är lönsamma på sikt ofta innebär förluster i början. Det kan exempelvis handla om att starta nya skolor inom ett av våra bolag.

Om du vill få en rättvisande bild av hela vår ekonomiska situation är det därför koncernresultatet, årsredovisningen för AcadeMedia AB (publ), som är relevant att granska. De senaste årens årsredovisningar finns tillgängliga här.

Våra skolor (per fjärde kvartalet 2019/20)
Antal förskolor i Sverige:  145 (Pysslingen Förskolor, Vittra, Pysslingen Skolor)

Antal förskolebarn i Sverige: 11 451

Antal förskolor i Norge: 104 (Espira)

Antal förskolebarn i Norge: 9 675

Antal förskolor i Tyskland: 49 (Joki, Stepke, Espira och KTS)

Antal förskolebarn i Tyskland: 3 434

Antal grundskolor: 75 (Pysslingen Skolor, Vittra, Pops Academy)

Antal grundskoleelever: 22 549

36 grundskolor har integrerade förskolor. Dessa räknas som två separata enheter ovan.

Antal Gymnasieskolor: 143 (Designgymnasiet, Drottning Blankas Gymnasieskola, Framtidsgymnasiet, Hermods Gymnasium, KLARA Teoretiska Gymnasium, LBS, Mikael Elias Gymnasium, NTI-gymnasiet, Plusgymnasiet, ProCivitas, Rytmus, Sjölins Gymnasium, Praktiska Gymnasiet, Hagströmska Gymnasiet, Stockholms Internationella Restaurangskola och Helix Gymnasiet)

Antal gymnasieelever: 35 889

Enheter och deltagare inom vuxenutbildningen varierar över tid. Det handlar om cirka 150 enheter och cirka 100 000 studerande/år. (Affärshögskolan, Teknikhögskolan, Vårdyrkeshögskolan, Movant, NTI-skolan, The Game Assembly, Eductus, Hermods, EC Utbildning, Coachning & Utveckling, KUI)