Företaget AcadeMedia bildades 1996. Den äldsta verksamheten inom AcadeMedia är dock mycket äldre än så.

Redan 1898 startade Hans Svensson Hermod ”Malmö Språk- och Handelsinstitut” som sedermera skulle utvecklas till det vi i dag känner som Hermods.

70 år senare startade nästa verksamhet som idag är en del av AcadeMedia. Året var 1968 och en rumänsk invandrare vid namn Mikael Elias startade NTI. Mikael Elias kom till Sverige 1955 och hans stora intresse var pedagogik, ett intresse som kom att prägla hela hans liv. Hans mest grundläggande tes var att alla individer kan lära – bara man har rätt inställning och rätt förutsättningar. En av hans deviser var Man kan bli vad man vill. Bara man vill. Denna devis lever kvar än idag inom AcadeMedia.

Sedan dess har AcadeMedia hunnit skriva historia. Förskolegruppen Pysslingen grundades 1984 och blev, trots att ett förbud mot bidrag till fristående daghem infördes samma år (den så kallade Lex Pysslingen), först i Sverige med att driva fristående förskolor.

Politiska reformer har sedan dess förändrat marknaden. När friskolereformen infördes 1992 började ett stort antal entreprenörer starta egna skolor och många av de utbildningsföretag som i dag ingår i AcadeMedia, exempelvis Vittra, som grundades 1993, och IT-Gymnasiet, som startades 1998, är ett resultat av denna avreglering.

HistorikKlicka på bilden för att göra den större.


1898

Hermods startar, då under namnet Malmö Språk- och handelsinstitut.

1968
NTI bildas. NTI var då främst en korrespondensskola för vuxna. NTI betyder Nordens Tekniker Institut, och man erbjöd enbart olika tekniska utbildningar.

1986
I mars startar Pysslingen sina första förskolor, Smörblomman och Järven i Nacka. De är de första förskolorna i Sverige som drivs av ett företag. Båda förskolorna finns kvar än idag.

1992
Friskolereformen införs. Ett stort antal entreprenörer startar egna skolor. Föräldrakooperativ, personalkooperativ, aktiebolag och stiftelser var och är vanliga bolagsformer. Många av de utbildningsföretag som i dag ingår i AcadeMedia startades av entreprenörer under 1990-talet.

1993
Vittra startar i Sundbyberg.

1996
AcadeMedia bildas.

1998
IT-Gymnasiet startar.

2001
AcadeMedia noteras på Stockholmsbörsen. Företaget fick då en mängd små och stora ägare, handeln med aktien var dock ganska liten. Som mest hade AcadeMedia cirka 14 000 aktieägare.

2002
NTI-gymnasiet startar. Inriktningen är densamma som på NTI-Skolan, alltså teknik och media. Nu börjar NTI alltså jobba med gymnasieungdomar.

2004
Vi beslutar oss för att satsa mer på vuxenutbildning och köper flera företag som jobbar med just det. Ett av dem är Eductus, idag ett av våra största utbildningsföretag.

2007
Under åren från 2004 och 2007 fattas ett antal viktiga beslut för AcadeMedias framtid. Ett sådant är att AcadeMedia ska växa genom att köpa andra utbildningsföretag. Det är nu NTI:s historia går samman med AcadeMedias. 2007 köps NTI, som därmed blir AcadeMedias första egentliga friskolebolag.

Samma år köper AcadeMedia Knowledge Partner Syd AB och förstärker genom detta varumärket AcadeMedia Masters för KY-utbildningar (kvalificerade yrkesutbildningar).

I augusti 2007 förvärvas Ljud & Bildskolan (LBS) och Drottning Blankas Gymnasieskola.

2008
2008 är ett viktigt år i AcadeMedias historia. Då går vi samman med företaget Anew Learning som bland annat äger Vittra, och bildar Sveriges största utbildningsbolag. Tack vare samgående har vi detta år över 20 000 elever och över 70 skolor. Verksamheten sträcker sig från förskola till högskola.

2009
Året då antalet skolor blir fler än 100.

2010
Det svenska företaget EQT köper 79,6% av aktierna i AcadeMedia, det amerikanska företaget Providence köper 17,7%. Resten av aktierna ägs av privatpersoner som valt att inte sälja till varken EQT eller Providence. Under andra halvåret avnoteras AcadeMedias aktier från Stockholmsbörsen.

2011
Pysslingen, ProCivitas, Plusgymnasiet och Plushögskolan blir en del av AcadeMedia. EQT blir ensam ägare till AcadeMedia.

2013
AcadeMedia tar över JB-grundskolorna Galären, Växthuset, Karin Boye och Björkenässkolan (tidigare JB Lödde) som tillsammans bildar AcadeMedias Fria Grundskolor. Även Designgymnasiet och KompetensUtvecklingsInstitutet blir en del av AcadeMedia.

2014
Stockholms Internationella Restaurangskola och KLARA Gymnasium går samman med AcadeMedia, liksom ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag, Hermods. Detta år tar AcadeMedia också steget utanför Sveriges gränser, när den norska förskolekedjan Espira blir en del av AcadeMedia.

2016
AcadeMedia tar nu det första internationella steget utanför Skandinaviens gränser när det tyska förskoleföretaget Joki blir en del av AcadeMedia. Joki, med sina åtta förskolor i München, ingår i AcadeMedia sedan 1 februari 2016.