AcadeMedias affärsidé är att utveckla attraktiva och kvalitetsmässigt ledande utbildningsverksamheter i hela utbildningskedjan, från förskola till vuxenutbildning.

Vår framgång bygger på att med ett stort antal starka varumärken erbjuda en mångfald av pedagogiska inriktningar med hög kvalitet. Dessutom gör vår storlek att vi kan arbeta effektivt med gemensamma servicefunktioner som IT, ekonomi, HR och fastighetsfrågor.

Fokus för oss är att utveckla människor och målet är alltid att alla ska lyckas. Även om koncernen är norra Europas största utbildningsföretag bygger vår affärsidé på att ha många lokala utbildningsenheter med skolledare och lärare som driver verksamheterna självständigt med ett stort personligt engagemang.