Skolpengsökningarna för AcadeMedia uppgår till 2,3% i Sverige