Inbjudan till presentation av AcadeMedias bokslutskommuniké juli – juni 2015/16

AcadeMedias bokslutskommuniké juli – juni 2015/16 kommer att publiceras klockan 08:00 den 30 augusti 2016. En webbsänd telefonkonferens kommer att hållas klockan 09:30 samma dag där VD och koncernchef Marcus Strömberg samt CFO Eola Änggård Runsten presenterar rapporten.