Första handelsdag i AcadeMedia-aktien

Idag offentliggör AcadeMedia AB (publ) (”AcadeMedia”, ”bolaget” eller ”koncernen”) utfallet av erbjudandet att förvärva aktier i bolaget i samband med bolagets börsnotering (”erbjudandet”). Erbjudandet, sett till antalet tillgängliga aktier, tecknades mer än 40 gånger och intresset var mycket stort, både bland institutionella investerare i Sverige och internationellt samt bland allmänheten i Sverige.