Tyst period Q2 18/19

1 januari 2019 – 30 januari 2019 

AcadeMedia tillämpar en tyst period på minst 30 dagar före publiceringen av sina delårsrapporter.