Delårsrapport för fjärde kvartalet, bokslutskommuniké 2016/17