Delårsrapport för fjärde kvartalet, bokslutskommuniké 2020/21