Väsentlighetsanalys

I vår väsentlighetsanalys framgår hur viktiga olika faktorer är för våra intressenter och vilken påverkan AcadeMedia har på dessa faktorer.

AcadeMedia har valt ut fyra huvudområden inom hållbarhet som vi ser som särskilt viktiga. En av dem, transparens, har i vår väsentlighetsanalys flera delområden. Inom parentes står de hållbarhetsbegrepp som både huvud- och delområdena ingår i.

Våra huvudområden är:
Lärande (mänskliga rättigheter).
Medarbetare med delområdena etik och integration/likvärdighet (sociala frågor och antikorruption).
Miljöpåverkan (miljö).
Transparens (mänskliga rättigheter samt antikorruption).

Dessa fokusområden beskrivs mer i detalj på sidorna 32-47 där vi också ger fördjupande exempel på hur detta arbete bedrivs i praktiken.

Lärande

Genom att erbjuda en god miljö för lärande bidrar 
AcadeMedia till att människor och samhällen kan utvecklas och växa. Alla elever har samma rätt till en utbildning av hög kvalitet, oavsett bostadsort och bakgrund. En god miljö för lärande handlar också om att se till varje enskild elevs behov och möjligheter. Vi ska också vara en lärande organisation, där både medarbetare och ledare kan utvecklas.

Medarbetare

AcadeMedia ska rekrytera, utveckla och motivera de bästa pedagogerna och skol­ledarna. Våra medarbetare ska trivas på jobbet och ges förutsättningar att utvecklas i sin yrkesroll. Vi vill också skapa möjligheter att göra karriär som ledare genom talang- och mentorprogram, som är unika i sitt slag i utbildningssektorn. Vi ska också alltid sträva efter ett etiskt förhållningssätt där tydliga styrdokument och en levande diskussion guidar oss rätt.

Miljö

AcadeMedia ska använda alla typer av resurser ansvarsfullt och vara ett föredöme inom miljöansvar i utbildningssektorn. Vi arbetar med att över tid minska verksamhetens miljöpåverkan, bland annat genom att satsa på hälsosamma och klimatsmarta måltider. Vi arbetar också för att våra resor och lokaler ska bli mindre miljöbelastande.

Transparens

Samhällets förtroende är helt avgörande för AcadeMedias verksamhet där intäkterna till övervägande del kommer från offentliga medel. Därför är ett etiskt förhållningssätt i allt vi gör och en öppen och proaktiv kommunikation en självklar del av AcadeMedias arbetssätt. Öppenheten visar vi genom att dela med oss i sociala medier och ha en hög tillgänglighet för traditionella medier. Vi väljer också att ge omvärlden insyn i vår verksamhet och våra policyer genom att stora delar av AcadeMedias intranät är publikt.