Transparens

Fakta

AcadeMedia finansieras av skattemedel, därför är transparens viktigt i allt vi gör. Det gäller framför allt i kommunikationen med våra målgrupper, från elever och föräldrar till alla våra 16 900 medarbetare inom koncernen. Arbetet för transparens styrs främst av AcadeMedias kommunikationspolicy. Det faktum att vi finns i hela utbildningskedjan, från förskola till vuxenutbildning, och i…

Läs mer

AcadeMedias intranät öppet för alla

Den 12 april 2016 öppnade AcadeMedia som första svenska företag sitt intranät för alla, tidigare hade bara medarbetare i koncernen tillgång till det. Vem som helst har sedan dess kunnat läsa våra policyer, ta del av våra metoder och använda våra mallar. Medarbetarwebben, som den kallas, har blivit en stor succé. – Vårt tidigare stängda…

Läs mer

Inblick - Skolpeng kräver hög transparens

Principen om lika villkor innebär att en elev ska få samma belopp, så kallad ”skolpeng” från hemkommunen oavsett vilken skola eleven väljer. Skolpengen beslutas per kalenderår av den kommun eleven är skriven i och beräknas på den kommunala skolverksamhetens budget per elev. Skolpengen är alltså den summa per elev som AcadeMedia får för att bedriva…

Läs mer