Trygga och framtidssäkrade skolmiljöer

Peter Andersson, ny fastighetsdirektör på AcadeMedia, har det strategiska ansvaret för en lokalyta på över en miljon kvadratmeter i tre länder. Kostnaden för lokaler är den näst största enskilda kostnad AcadaMedia har, bara löner är större. Våra lokaler är också vår enskilt största miljöpåverkan.

Peter Andersson, som tillträdde tjänsten som fastighetsdirektör i april 2019, ser detta faktum som en stor möjlighet att göra skillnad inom miljöområdet.

– Även om vi inte äger lokalerna kan vi göra väldigt mycket för att minska den miljöbelastning som de förorsakar. Om vi fyller skolorna med elever, minskar det varje individs miljöpåverkan, eftersom fler personer delar på samma resurs. Om vi använder befintliga lokaler som är miljöeffektiva är det bättre än att bygga nytt. Inget av det är svårt, eller dyrt, snarare tvärtom, säger Peter Andersson.

Stort intresse för hållbarhet

Peter Anderssons första åtgärd som fastighetsdirektör var att utveckla och stärka upp fastighetsorganisationen i Sverige och att därefter utveckla de strategiska delarna av AcadeMedias fastighetsförsörjning. Han kommer närmast från en befattning som vd för ABT-Bolagen, ett privatägt bolag inom bygg- och anläggningsbranschen. Han har gedigen erfarenhet från fastighetsbranschen och som ledare. Han har bland annat varit vd för Uppsala skolfastigheter.

Peter Anderssons intresse för hållbarhetsfrågor är stort. När han diskuterar hållbarhet med fastigheter och lokaler som utgångspunkt, delar han in diskussionen i tre områden: lokalernas funktion, lokalernas ekonomi och lokalernas miljö.

Funktion är sådant som kapacitetsutnyttjande, flexibilitet och att om möjligt nyttja befintligt bestånd i stället för att bygga nytt.

Ekonomi och social hållbarhet

Ekonomi handlar om att bygga rätt, att välja rätt fastighetsägare, rätt entreprenör och rätt leverantörer. Här ligger också upphandling av varor och tjänster, samt energiförbrukning. Samt, lite mer överraskande, etik, moral och social hållbarhet.

  Även socioekonomiska och kulturella aspekter är viktiga att tänka på inte bara innanför skolans väggar, utan också på skolgården.

I miljöaspekten lägger han bland annat trygghet, jämställda skolgårdar och solenergi.

– Trygga miljöer är en oerhört viktig samhällsfråga, och hållbarhetsfråga. Inom skolan är den helt avgörande, utan en trygg miljö kan vi inte skapa en bra skola, säger Peter Andersson.

– Skolgården ska vara en plats för alla, oavsett vilka förutsättningar man har. Det kan handla om elever med olika funktionsvariationer, det är också viktigt att skolgården ger möjlighet till olika aktiviteter, där ska finnas utrymme för allt från fotboll till stilla reflektion.

Solenergi, och energiförbrukning, är viktiga miljöfrågor där det finns mycket att göra.

– Oftast ingår el och värme i våra hyresavtal, här behöver vi arbeta mycket närmare våra hyresvärdar för att mäta och förbättra våra nyckeltal. Vi ska hela tiden minska vår energiförbrukning, det är ett fullkomligt självklart mål. Att undersöka möjligheterna att använda solenergi i större utsträckning tycker jag också vore mycket intressant.