Miljö

Fakta

Lokaler, ansvarsfullt genomförda inköp, resande och mat är de fyra viktigaste områdena att arbeta med för att minska AcadMedias miljöpåverkan. När det gäller framför allt resor och mat är trenden positiv, vi blir bättre för varje år. AcadeMedia ska vara ett föredöme inom miljöansvar i utbildningssektorn. Vi arbetar med att över tid minska verksamhetens miljöpåverkan,…

Läs mer

Inblick - Inköpschefen om hållbart företagande

Det finns många skäl att använda ramavtal. Det är enklare. Det är billigare. Det är kvalitetssäkrat. I kvalitetssäkringen ligger också en miljödel, AcadeMedia som organisation ska belasta miljön så lite som möjligt. AcadeMedias inköpschef, Lars Petersson, började i juni 2018 och har mångårig erfarenhet av motsvarande positioner från Hilton Hotels, Scandic Hotels och Swedish Match….

Läs mer

Inblick - Framtidssäkrade skolmiljöer

Peter Andersson, ny fastighetsdirektör på AcadeMedia, har det strategiska ansvaret för en lokalyta på över en miljon kvadratmeter i tre länder. Kostnaden för lokaler är den näst största enskilda kostnad AcadaMedia har, bara löner är större. Våra lokaler är också vår enskilt största miljöpåverkan. Peter Andersson, som tillträdde tjänsten som fastighetsdirektör i april 2019, ser…

Läs mer