Lärande

Fakta

Utbildning är en av de viktigaste frågorna för alla samhällen. AcadeMedias beskriver det som ”genom att erbjuda en god miljö för lärande bidrar AcadeMedia till att människor och samhällen kan utvecklas och växa. Alla elever har samma rätt till en utbildning av hög kvalitet, oavsett bostadsort och bakgrund. En god miljö för lärande handlar om…

Läs mer

Intervju - Gemensamt lärande skapar utveckling

I AcadeMedias strategidokument Färdplan 2023 pekas fyra målområden ut. Det första lyder ”Ledande på lärande”. Lärande som att lära ut. Lära in. Eller lära av sina egna, och andras, erfarenheter. Här intervjuas Ingela Gullberg, AcadeMedias kvalitetschef, om begreppet ”lärande”. I Färdplan 2023 står ”Att bli ledande på lärande handlar inte bara om faktiska kunskaps- och…

Läs mer

Intervju - Alla når målen på LBS i Helsingborg

På LBS Kreativa Gymnasiet i Helsingborg är måluppfyllelsen för andra året i rad 100%, alla elever tar alltså examen. De gör det dessutom med bra betygspoäng. 15,2. AcadeMedia har som mål att vara ledande på lärande. Att nå dit handlar inte bara om att ge eleverna förutsättningar för goda kunskaps- och värdegrundsresultat, det handlar också…

Läs mer