Kontakt i hållbarhetsfrågor

”Våra medarbetares dagliga insats är vårt viktigaste bidrag för att nå FN:s globala mål.”

Paula Hammerskog, trygghetsdirektör på AcadeMedia

AcadeMedias hållbarhetskommunikation, ska som all annan kommunikation från AcadeMedia, vara öppen, relevant och stringent. Den ska berätta vad vi gör, hur vi gör det, vad vi är bra på och vad vi inte är lika bra på. De mesta går att mäta men delar av vårt hållbarhetsarbete är svårt att sätta bra mål för. När så är fallet ska vi vara öppna med hur vi tänker, och varför vi ändå väljer att arbeta med dem.

Ansvarig för hållbarhetsfrågor inom AcadeMedia är koncernens trygghetsdirektör, Paula Hammerskog.

Paula Hammerskog
Trygghetsdirektör med ansvar för hållbarhetsfrågor
E-post: paula.hammerskog@academedia.se
Telefon: 0733- 34 87 50