AcadeMedias policyer

Följande policyer styr AcadeMedias arbete och finns tillgängliga på AcadeMedias öppna medarbetarwebb.

De policyer som är tas upp i vår hållbarhetsredovisning är kursiverade nedan.

 • Antidrogpolicy
 • Arbetsmiljöpolicy
 • Cookiepolicy
 • Dataskyddspolicy
 • Förmånsbilspolicy
 • Informationssäkerhetspolicy
  • Informationssäkerhetspolicy för elevhälsans medicinska insats – AcadeMedias gymnasiesegment
  • Informationssäkerhetspolicy för elevhälsans medicinska och psykologiska insats – för- och grundskolesegmentet
  • Policy för användning av digitala verktyg
  • Rutin för digitala efterforskningar
 • Inköpspolicy
 • IR-policy
 • Jämställdhetspolicy
 • Kommunikationspolicy
  • Riktlinjer och avtal kring användande av internet
  • Insiderpolicy
  • Riktlinjer för sociala medier
  • Riktlinjer för krishantering
  • Internkommunikationspolicy
 • Lönepolicy
 • Pensionspolicy
 • Personalbilspolicy
 • Personsäkerhetspolicy
 • Policy för evenemang/möten
 • Policy för gratifikationer
 • Regler för bildhantering
 • Rekryteringspolicy
 • Resepolicy
 • Riktlinjer för egenskapat undervisningsmaterial
 • Riktlinjer om hemarbete
  • Riktlinjer för försäkringar vid utlandsarbete inom AcadeMedia-koncernen
 • Skattepolicy
 • Tystnadsplikt
 • Uppförandekod
 • Utdelningspolicy
 • Visselblåsarpolicy
  • Att lämna en visselblåsarrapport