AcadeMedia och hållbarhet

AcadeMedias främsta bidrag till ett hållbart samhälle är vår kärnverksamhet, som är att ge alla som väljer någon av våra verksamheter en god och likvärdig utbildning. Vi säger ofta att AcadeMedia startades av människor som drevs av att skapa ett bättre och mer hållbart samhälle med utbildning och lärande som grund. Vi som jobbar här nu har precis samma inställning. I vårt hållbarhetsarbete fokuserar vi på fyra områden, lärande, medarbetare, miljö och transparens. Hållbarhetsstrategin beskrivs under nedanstående punkter.

Lärande

Genom att erbjuda en god miljö för lärande bidrar AcadeMedia till att människor och samhällen kan utvecklas och växa.

Läs mer

Medarbetare

Vi vill att våra medarbetare ska stanna hos oss och trivas med sitt arbete, vi vet att det driver kvalitet och goda resultat i verksamheten.

Läs mer

Miljö

AcadeMedia ska använda alla typer av resurser ansvarsfullt och vara ett föredöme när det gäller miljöansvar inom utbildningssektorn.

Läs mer

Transparens

Transparens är viktigt i allt vi gör.

Läs mer