Företrädesemission

Styrelsen i AcadeMedia AB (publ) (”AcadeMedia”) beslutade den 23 oktober 2017, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”).

På grund av legala restriktioner är den här delen av AcadeMedias webbplats inte tillgänglig för vissa personer. Tillgång till denna information ges endast till personer som befinner sig och har hemvist i Sverige samt till behöriga personer som befinner sig eller har hemvist i andra jurisdiktioner än USA, Kanada, Japan eller Australien.


Avbryt