AcadeMedia tillämpar en tyst period med början minst 30 dagar före publicering av helårs- respektive delårsrapport.

Under denna period avstår AcadeMedias representanter från att svara på frågor eller kommentera den finansiella utvecklingen.

Tyst period Q2 18/19

1 januari 2019

Delårsrapport för andra kvartalet 2018/19

31 januari 2019

Tyst period Q3 18/19

7 april 2019

Delårsrapport för tredje kvartalet 2018/19

7 maj 2019

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2015/16

30 augusti 2016

Årsredovisning 2015/16

20 oktober 2016

Q1

8 november 2016

Årsstämma 2016

17 november 2016

Q2

7 februari 2017

Q3

10 maj 2017

Delårsrapport för fjärde kvartalet, bokslutskommuniké 2016/17

30 augusti 2017

Årsredovisning 2016/17

26 oktober 2017

Delårsrapport för första kvartalet 2017/18

26 oktober 2017

Årsstämma 2017

24 november 2017

Delårsrapport för andra kvartalet 2017/18

1 februari 2018

Delårsrapport för tredje kvartalet 2017/18

4 maj 2018

Delårsrapport för fjärde kvartalet 2017/18

29 augusti 2018

Delårsrapport för första kvartalet 2018/19

25 oktober 2018

Årsredovisning 2017/18

26 oktober 2018

Årsstämma 2018

22 november 2018

Tyst period Q2 18/19

1 januari 2019

Delårsrapport för andra kvartalet 2018/19

31 januari 2019

Tyst period Q3 18/19

7 april 2019

Delårsrapport för tredje kvartalet 2018/19

7 maj 2019