AcadeMedia tillämpar en tyst period med början minst 30 dagar före publicering av helårs- respektive delårsrapport.

Under denna period avstår AcadeMedias representanter från att svara på frågor eller kommentera den finansiella utvecklingen.

Delårsrapport för fjärde kvartalet, bokslutskommuniké 2020/21

31 augusti 2021

Delårsrapport för första kvartalet 2021/22

29 oktober 2021

Årsredovisning 2020/21

29 oktober 2021

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2015/16

30 augusti 2016

Årsredovisning 2015/16

20 oktober 2016

Q1

8 november 2016

Årsstämma 2016

17 november 2016

Q2

7 februari 2017

Q3

10 maj 2017

Delårsrapport för fjärde kvartalet, bokslutskommuniké 2016/17

30 augusti 2017

Årsredovisning 2016/17

26 oktober 2017

Delårsrapport för första kvartalet 2017/18

26 oktober 2017

Årsstämma 2017

24 november 2017

Delårsrapport för andra kvartalet 2017/18

1 februari 2018

Delårsrapport för tredje kvartalet 2017/18

4 maj 2018

Delårsrapport för fjärde kvartalet 2017/18

29 augusti 2018

Delårsrapport för första kvartalet 2018/19

25 oktober 2018

Årsredovisning 2017/18

26 oktober 2018

Årsstämma 2018

22 november 2018

Tyst period Q2 18/19

1 januari 2019

Delårsrapport för andra kvartalet 2018/19

31 januari 2019

Tyst period Q3 18/19

7 april 2019

Delårsrapport för tredje kvartalet 2018/19

7 maj 2019

Tyst period Q4 18/19

1 juli 2019

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2018/19

29 augusti 2019

Kapitalmarknadsseminarium

29 augusti 2019

Tyst period Q1 19/20

23 september 2019

Delårsrapport för första kvartalet 2019/20

23 oktober 2019

Årsredovisning 2018/19

25 oktober 2019

Årsstämma 2019

26 november 2019

Tyst period Q2 19/20

1 januari 2020

Delårsrapport för andra kvartalet 2019/20

31 januari 2020

Tyst period Q3 19/20

5 april 2020

Delårsrapport för tredje kvartalet 2019/20

5 maj 2020

Tyst period Q4 19/20

6 juli 2020

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2019/20

28 augusti 2020

Tyst period Q1 20/21

23 september 2020

Delårsrapport för första kvartalet 2020/21

23 oktober 2020

Årsredovisning 2019/20

27 oktober 2020

Årsstämma 2020

26 november 2020

Tyst period Q2 20/21

4 januari 2021

Delårsrapport för andra kvartalet 2020/21

3 februari 2021

Tyst period Q3 20/21

6 april 2021

Delårsrapport för tredje kvartalet 2020/21

6 maj 2021

Delårsrapport för fjärde kvartalet, bokslutskommuniké 2020/21

31 augusti 2021

Delårsrapport för första kvartalet 2021/22

29 oktober 2021

Årsredovisning 2020/21

29 oktober 2021