Här kan du ladda ner AcadeMedias årsredovisningar från tidigare år. 2010 gick vi över till brutet räkenskapsår. Det innebär att årsredovisningen för 2009 är den sista som avser kalenderåret. Ett förkortat räkenskapsår, 2010-01-01 – 2010-06-30 efterföljs av årsredovisningar med brutet räkenskapsår, juli – juni.

ÅR 2007    ÅR 2009