MSEK, där ej annat angesHelår
2017/182016/172015/162014/152013/14
Nettoomsättning10 8109 5208 6118 1636 372
EBITDA872827721720614
Avskrivningar-244-208-185-198-164
Förvärvsrelaterade avskrivningar-6-4-2-5-
Jämförelsestörande poster (ingår i EBITDA)-48-23-32-79-35
Rörelseresultat (EBIT)622615535517449
Finansnetto-68-80-127-269-209
Resultat före skatt555535408248240
Resultat efter skatt430416319222189
Balansposter, MSEK
Anläggningstillgångar78236 5746 1915 8845 945
Kortfristiga fordringar och varulager860695685671654
Likvida medel699579331695562
Långfristiga räntebärande skulder2 2092 2002 1112 6093 020
Långfristiga ej räntebärande skulder135114163197131
Kortfristiga räntebärande skulder673516573715469
Kortfristiga ej räntebärande skulder2 1031 5771 3701 4251 352
Eget Kapital4 2623 4432 9902 3042 189
Balansomslutning9 3837 8497 2077 2507 161
Sysselsatt kapital7 1446 1585 6745 6285 679
Nettoskuld2 1792 1332 3422 6292 927
Justerad nettoskuld1 5281 5501 8662 2952 563
Nyckeltal
Rörelsemarginal (EBIT) % 5,8%6,5%6,2%6,3%7,1%
Justerad EBIT, MSEK670638568596485
Justerad EBIT-marginal, %6,2%6,7%6,6%7,3%7,6%
Justerad EBITDA, MSEK920850753799649
Justerad EBITDA-marginal, %8,5%8,9%8,7%9,8%10,2%
Nettomarginal %4,0%4,4%3,7%2,7%3,0%
Avkastning på sysselsatt kapital %, 12mån10,1%10,9%10,3%10,8%10,0%
Avkastning på eget kapital efter skatt %, 12mån11,2%12,9%12,1%9,9%10,1%
Soliditet %45,4%43.9%41,5%31,8%30,6%
Räntetäckningsgrad ggr10,99,44.52.82.7
Nettoskuld/Justerad EBITDA (12m)2,42,53.13.34.5
Justerad Nettoskuld/Justerad EBITDA (12m)1,71,82.52.93.9
Kassaflöde från investeringar-970-374-386-68-864
Antal årsanställda11 86310 5649 7149 1596 997

Definitioner av nyckeltalen hittar du här.