MSEK, där ej annat angesHelår
2019/202019/20 exkl IFRS 162018/192017/182016/172015/16
Nettoomsättning12 27112 27111 71510 8109 5208 611
Jämförelsestörande poster (ingår i EBITDA)36361-48-23-32
EBITDA2 4861 102931872827721
Avskrivningar-323-323-280-244-208-185
Förvärvsrelaterade avskrivningar-16-16-16-6-4-2
Avskrivningar nyttjanderättstillgångar-1 175-----
Rörelseresultat (EBIT)973763635622615535
Finansnetto-417-56-69-68-80-127
Resultat före skatt556707566555535408
Resultat efter skatt431549431430416319
Balansposter, MSEK
Anläggningstillgångar15 2858 070821878236 5746 191
Kortfristiga fordringar och varulager704971976860695685
Likvida medel528528527699579331
Långfristiga räntebärande skulder1 9611 9612 2052 2092 2002 111
Långfristiga leasingskulder6 299-----
Långfristiga ej räntebärande skulder207232305135114163
Kortfristiga räntebärande skulder364364592673516573
Kortfristiga leasingskulder915-----
Kortfristiga ej räntebärande skulder1 9652 0882 0302 1031 5771 370
Eget Kapital4 8074 9254 5894 2623 4432 990
Balansomslutning16 5189 5699 7209 3837 8497 207
Sysselsatt kapital7 2507 2507 3867 1446 1585 674
Nettoskuld1 7971 7972 2662 1792 1332 342
Fastighetsjusterad nettoskuld1 1381 1381 5331 5281 5501 866
Nyckeltal
Omsättning, MSEK12 27112 27111 71510 8109 5208 611
Organisk tillväxt inkl mindre förvärv, %5,4%5,4%4,4%5,8%9,0%6,4%
Förvärvad tillväxt större förvärv, %0,0%0,0%3,2%7,9%0,8%0,4%
Förändring i valutakurser, %-0,7%-0,7%0,8%-0,1%0,8%-1,3%
Rörelsemarginal (EBIT) %7,9%6,2%5,4%5,8%6,5%6,2%
Justerad EBIT, MSEK728728634670638568
Justerad EBIT-marginal, %5,9%5,9%5,4%6,2%6,7%6,6%
Justerad EBITDA, MSEK1 0661 066930920850753
Justerad EBITDA-marginal, %8,7%9,0%7,9%8,5%8,9%8,7%
Nettomarginal %3,5%4,5%3,7%4,0%4,4%3,7%
Avkastning på sysselsatt kapital %, 12mån10,0%10,0%8,7%10,1%10,9%10,3%
Avkastning på eget kapital efter skatt %, 12mån11,4%11,4%9,7%11,2%12,9%12,1%
Soliditet %51,5%51,5%47,2%45,4%43,9%41,5%
Räntetäckningsgrad ggr15,915,912,510,99,44,5
Nettoskuld/Justerad EBITDA (12m)1,71,72,42,42,53,1
Justerad Nettoskuld/Justerad EBITDA (12m)1,11,11,61,71,82,5
Fritt kassaflöde2 257805356688658394
Kassaflöde från investeringar-375-375-559-970-374-386
Antal årsanställda12 68612 68612 40511 86310 5649 714

Definitioner av nyckeltalen hittar du här.