MSEK, där ej annat angesHelår
2016/172015/162014/152013/142012/13
Nettoomsättning9 5208 6118 1636 3725 125
EBITDA827721720614514
Avskrivningar-212-186-203-164-139
Jämförelsestörande poster (ingår i EBITDA)-23-32-79-35-14
Rörelseresultat (EBIT)615535517449376
Finansnetto-80-127-269-209-255
Resultat före skatt535408248240121
Resultat efter skatt416319222189128
Balansposter, MSEK
Anläggningstillgångar6 5746 1915 8845 9454 151
Kortfristiga fordringar och varulager695685671654537
Likvida medel579331695562338
Långfristiga räntebärande skulder2 2002 1112 6093 0202 308
Långfristiga ej räntebärande skulder11416319713188
Kortfristiga räntebärande skulder516573715469207
Kortfristiga ej räntebärande skulder1 5771 3701 4251 352857
Eget Kapital3 4432 9902 3042 1891 566
Balansomslutning7 8497 2077 2507 1615 026
Sysselsatt kapital6 1585 6745 6285 6794 082
Nettoskuld2 1332 3422 6292 9272 178
Justerad nettoskuld1 5501 8662 2952 5632 178
Nyckeltal
Rörelsemarginal (EBIT) % 6.5%6,2%6,3%7,1%7,3%
Justerad EBIT, MSEK638568596485389
Justerad EBIT-marginal, %6.7%6,6%7,3%7,6%7,6%
Justerad EBITDA, MSEK850753799649528
Justerad EBITDA-marginal, %8.9%8,7%9,8%10,2%10,3%
Nettomarginal %4.4%3,7%2,7%3,0%2,5%
Avkastning på sysselsatt kapital %, 12mån10.9%10,3%10,8%10,0%9,8%
Avkastning på eget kapital efter skatt %, 12mån12.9%12,1%9,9%10,1%8,5%
Soliditet %43.9%41,5%31,8%30,6%31,2%
Räntetäckningsgrad ggr9.44.52.82.71.8
Nettoskuld/Justerad EBITDA (12m)2.53.13.34.54.1
Justerad Nettoskuld/Justerad EBITDA (12m)1.82.52.93.94.1
Kassaflöde från investeringar-374-386-68-864-95
Antal årsanställda10 5649 7049 1596 9976 087

Definitioner av nyckeltalen hittar du här.