Utdelningspolicy
AcadeMedias ansvar är främst att tillhandahålla en god utbildning för de ersättningar som erhålls. AcadeMedias fria kassaflöde återinvesteras i verksamheten för att upprätthålla hög kvalitet och finansiera framtida tillväxt. Överskottet kan delas ut till aktieägarna givet att AcadeMedias mål gällande kvalitet och finansiell ställning är uppfyllt.

Historisk utdelning

ÅrUtdelning
20201,50
20191,25
20180
20170
20160
20150
20140
20130
20120