Aktiekapital och historik

Antalet aktier i AcadeMedia uppgår till 105 788 845 stycken och aktiekapitalet uppgår till 105 788 845 Aktierna är denominerade i SEK och varje aktie har ett kvotvärde om 1 SEK.

Nedanstående tabell visar den historiska utvecklingen för bolagets aktiekapital sedan bolagets bildande 2011.

BeslutstidpunktHändelseFörändring av antalet aktierTotalt antal aktierFörändring av aktiekapitaletTotalt aktiekapital
2011-03-15Nybildning50 000¹50 00050 00050 000
2011-05-25Nyemission5 593 483²5 643 4835 593 4835 643 483
2011-05-25Nyemission90 930³5 734 41390 9305 734 413
2011-06-30Nyemission120 482⁴5 854 895120 4825 854 895
2011-08-22Nyemission663 946⁵6 518 841663 9466 518 841
2011-08-25Nyemission108 206⁶6 627 047108 2066 627 047
2011-08-22Nyemission1 603⁷6 628 6501 6036 628 650
2011-09-29Nyemission32 675⁸6 661 32532 6756 661 325
2014-01-27Nyemission35⁹6 661 360356 661 360
2014-01-27Nyemission159 841¹⁰6 821 201159 8416 821 201
2014-05-09Nyemission413¹¹6 821 6144136 821 614
2014-05-09Nyemission1 203 638¹²8 025 2521 203 6388 025 252
2016-01-04Indragning1¹³8 025 25118 025 251
2016-01-04Omstämpling¹⁴-8 025 251-8 025 251
2016-01-04Fondemission71 974 74971 974 74971 974 749 80 000 000
2016-02-01Apportemission676 09280 676 092676 09280 676 092
2016-06-01Fondemission4 673 90885 350 0004 673 90885 350 000
2016-06-15Nyemission i samband med börsnotering8 750 00094 100 0008 750 00094 100 000
2016-09-29Nyemission165 00094 265 000¹⁵165 00094 265 000
2017-04-24Apportemission524 99794 789 997524 99794 789 997
2017-12-21Nyemission10 513 888105 303 88510 513 888105 303 885
2018-06-28Nyemission160 000105 463 885¹⁶160 000105 463 885
2018-11-01Omstämpling¹⁷-105 463 885¹⁸-105 463 885
2019-11-05Aktieteckning kopplad till teckningsoptioner84 460105 548 34584 460105 548 345
2021-02-12Omstämpling¹⁹-105 548 345²⁰-105 548 345
2021-03-08Aktieteckning kopplad till teckningsoptioner10 000105 558 34510 000105 558 345
2021-05-27Aktieteckning kopplad till teckningsoptioner230 500105 788 845230 500105 788 845

¹ Varav 50 000 av serie B.5
² Varav 5 585 800 av serie A, 7 682 av serie B och 1 av serie E.
³ Varav 90 000 av serie C1 och 930 av serie D.
⁴ Varav 119 250 av serie C2 och 1 232 av serie D.
⁵ Varav 657 156 av serie A och 6 790 av serie B.
⁶ Varav 107 100 av serie C3 och 1 106 av serie D.
⁷ Varav 1 587 av serie C4 och 16 av serie D.
⁸ Varav 27 000 av serie C5 och 5 675 av serie D.
⁹ Samtliga av serie D.
¹⁰ Varav 158 416 av serie C6 och 1 425 av serie D.
¹¹ Samtliga av serie D.
¹² Varav 1 196 523 av serie A, 7 005 av serie B och 110 av serie D.
¹³ Av bolagets enda aktie av serie E.
¹⁴ Av samtliga stamaktier av serie B respektive serie D till samma slag (1:1) samt av samtliga preferensaktier av serie A samt av serierna C1-C10 till en stamaktie (1:1).
¹⁵ Varav 165 000 C-aktier.
¹⁶ Varav 325 000 C-aktier
¹⁷ 76 758 av C-aktierna till en stamaktie (1:1)
¹⁸ Varav 248 242 C-aktier
¹⁹ 42 337 av C-aktierna till en stamaktie (1:1)
²⁰ Varav 205 905 C-aktier