Här finner du finansiell information om AcadeMedia och vår aktie.

AcadeMedia har verksamhet i hela utbildningskedjan (förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning) och är organiserat i fyra verksamhetssegment: Dessa är för-och grundskolesegmentet, gymnasiesegmentet, vuxenutbildningssegmentet och segmentet för internationell förskola. Koncernen har cirka 16 900 medarbetare motsvarande drygt 12 400 heltidstjänster.

IR-kontakt

Hanna Clausén

+46 87 94 42 62