Finansiell information

Här finner du finansiell information om AcadeMedia och vår aktie.

AcadeMedia har verksamhet i hela utbildningskedjan (förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning) och är organiserat i fem verksamhetssegment: för- och grundskola, gymnasium, vuxenutbildning, förskola Norge samt förskola Tyskland. I bolagets finansiella rapportering redovisas emellertid segmenten förskola Norge och förskola Tyskland gemensamt under benämningen Internationell förskola med anledning av segmentet förskola Tysklands ringa storlek.

IR-kontakt

Christian Hall

+46 763 11 12 42