Valberedningen utgörs principiellt av en representant för var och en av de tre största aktieägarna baserat på ägandet i bolaget per utgången av räkenskapsårets tredje kvartal. Styrelsens ordförande ska vara adjungerad i valberedningen. För det fall någon av de tre största aktieägarna avstår från att utse en representant till valberedningen övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa tre aktieägare, har det största aktieägandet i bolaget.

Valberedningen, som är utsedd enligt de principer som antogs av årsstämman den 26 november 2019, består av:
Rune Andersson, Mellby Gård
Malin Björkmo, Handelsbanken Fonder
Erik Durhan, Nordea Fonder

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen inför årsstämman den 26 november 2020 kan göra detta genom att skicka e-postmeddelande till valberedning@academedia.se. Förslag ska, för att hinnas tas i beaktande av valberedningen, inkomma senast den 8 oktober 2020.

För mer information, kontakta:
Jonas Nordström, Chefsjurist
Telefon: +46 8 794 43 77
E-post: jonas.nordstrom@academedia.se