Valberedningen utgörs av en representant för var och en av de tre största aktieägarna baserat på ägandet i bolaget per utgången av räkenskapsårets tredje kvartal samt att styrelsens ordförande ska vara adjungerad.

Valberedningen, som är utsedd enligt de principer som antogs av årsstämman den 24 november 2017, består av:
Rune Andersson, Mellby Gård
Erik Durhan, Nordea Fonder
Ulrika Danielson, Andra AP-fonden

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen inför årsstämman den 22 november 2018 kan göra detta genom att skicka e-postmeddelande till valberedning@academedia.se. Förslag ska, för att hinnas tas i beaktande av valberedningen, inkomma senast den 1 oktober 2018.

För mer information, kontakta:
Eola Änggård Runsten, CFO
Telefon: +46 8 794 4240
E-post: eola.runsten@academedia.se