Född 1952. Styrelseledamot sedan 2017. Ordförande i ersättningsutskottet, ledamot i kvalitetsutskottet.

Utbildning: Civilekonomexamen, Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga nuvarande befattningar: Vice ordförande ISS A/S

Tidigare befattningar: VD och koncernchef för hälso- och sjukvårdskoncernen Capio AB (publ), VD och koncernchef för Securitas AB (publ). Konsult inom Swedish Management Group och verksam inom Regeringskansliet.

Aktieägande i bolaget: Inget.

Oberoende i förhållande till AcadeMedia och koncernledningen respektive AcadeMedias större aktieägare.