Född 1970. Styrelseledamot sedan 2015. Ledamot i ersättningsutskottet och ordförande i kvalitetsutskottet.

Utbildning: Fil. dr. matematik, Oxford University, civilingenjör datavetenskap, Universitetet i Oslo samt MBA, INSEAD.

Övriga nuvarande befattningar: Partner på Technorocks AS. Styrelseledamot i Nordea Bank AB (publ), Norsk Ringkringkasting AS (NRK), Oslo Børs ASA, Stiftelse Det Norske Veritas, och Ruter AS.

Tidigare befattningar: Styrelseledamot i Norsk Tipping AS, Statkraft AS, Aschehoug AS, Data Respons ASA, Dagbladet Medialab AS, Norman ASA.

Aktieägande i bolaget: Inget.

Oberoende i förhållande till AcadeMedia och koncernledningen respektive AcadeMedias större aktieägare.