Född 1965. Styrelseledamot sedan 2017.  Ordförande i revisionsutskottet.

Utbildning: Civilekonomexamen, Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot i KappAhl AB (publ), Boliden AB (publ), Duni AB (publ) och Tikkurila Oyj. Styrelseordförande i Social Initiative Norden AB.

Tidigare befattningar: Finansdirektör på Investor Aktiebolag (publ). Vice VD för W Capital Management AB. Styrelseledamot för Swedbank AB (publ) och Metso Oyj.

Aktieägande i bolaget: Inget.

Oberoende i förhållande till AcadeMedia och koncernledningen respektive AcadeMedias större aktieägare.