Född 1965. Arbetstagarledamot, Lärarnas Riksförbund sedan 2016.

Utbildning: Lärarexamen, Lärarhögskolan i Stockholm.

Övriga nuvarande befattningar: Inga.

Tidigare befattningar: Inga.

Aktieägande i bolaget: 10 aktier.

Oberoende i förhållande till AcadeMedias större aktieägare, men inte i förhållande till AcadeMedia och koncernledningen.