Född 1978. Styrelseledamot sedan 2017. Ledamot i ersättningsutskottet och kvalitetsutskottet.

Utbildning: Civilingenjörsexamen, Chalmers tekniska högskola. MBA-examen, INSEAD Singapore.

Övriga nuvarande befattningar: VD för Mellby Gård AB. Styrelseledamot i Duni AB (publ), Älvsbyhus Intressenter AB, StudentConsulting Holding AB och Svenskt Näringsliv.

Tidigare befattningar: VD för Smarteyes International AB och styrelseledamot i Chalmers Tekniska Högskola.

Aktieägande i bolaget: via Mellby Gård AB 22 178 141 aktier.

Oberoende i förhållande till AcadeMedia och koncernledningen, men inte i förhållande till AcadeMedias större aktieägare.