Född 1967. Arbetstagarsuppleant, Lärarnas Riksförbund sedan 2016

Utbildning: Lärarexamen samt pågående mastersutbildning i utbildningsledarskap, Göteborgs universitet.

Övriga nuvarande befattningar: Inga.

Tidigare befattningar: Inga.

Aktieägande i bolaget: 555 aktier via närstående.

Oberoende i förhållande till AcadeMedias större aktieägare, men inte i förhållande till AcadeMedia och koncernledningen.