Född 1973. Arbetstagarledamot sedan 2021, arbetstagarsuppleant sedan 2020, Lärarnas Riksförbund.

Utbildning: Fil kand i idrottspedagogik Umeå Universitet, Lärarexamen Växjö Universitet.

Övriga nuvarande befattningar: Inga.

Tidigare befattningar: Inga.

Aktieägande i bolaget: Inget.

Oberoende i förhållande till AcadeMedias större aktieägare, men inte i förhållande till AcadeMedia och koncernledningen.