Född 1967. Styrelseledamot sedan 2017. Ledamot i kvalitetsutskottet.

Utbildning: Civilekonomexamen från Högskolan i Växjö. Studier vid Montana State University.

Övriga nuvarande uppdrag: Chef för samverkansavdelningen på Stockholms universitet. Regeringens utnämnde revisor för Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA.

Tidigare uppdrag: Länsråd vid Länsstyrelsen i Uppsala län. Departementsråd vid Näringsdepartementet. Arbete inom Finansdepartementet och Arbetsmarknadsdepartementet.

Aktieägande i bolaget: Inget.

Oberoende i förhållande till AcadeMedia och koncernledningen respektive AcadeMedias större aktieägare.