Född 1953. Styrelseledamot sedan 2016 och styrelsens ordförande sedan 2017. Ledamot i revisionsutskottet.

Utbildning: Ekonomexamen, Stockholms universitet.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande i KappAhl AB (publ). Styrelseledamot i Mellby Gård AB, StudentConsulting Holding AB, Roxtec AB och Älvsbyhus Intressenter AB.

Tidigare befattningar: Styrelseordförande i Duni AB (publ), Bearsoft AB, S & H Teknik AB, Feralco Holding AB och Cale Holding AB. Styrelseledamot i Meaning Green AB.

Aktieägande i bolaget: 833 aktier genom bolag.

Oberoende i förhållande till AcadeMedia och koncernledningen men inte i förhållande till AcadeMedias större aktieägare.