Revisorer

Revisorn ska granska bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Efter varje räkenskapsår ska revisorn lämna en revisionsberättelse och en koncernrevisionsberättelse till årsstämman.

Bolagets revisor är Ernst & Young AB med Staffan Landén som huvudansvarig revisor samt Oskar Wall som personvald revisor. Dessa valdes på årsstämman 2016 för perioden intill slutet av årsstämman 2017. Staffan Landén (född 1963) är auktoriserad revisor och medlem i FAR (branschorganisationen för auktoriserade revisorer) och har kontorsadress Jakobsbergsgatan 24, 103 99 Stockholm. Oskar Wall (född 1975) är auktoriserad revisor och medlem i FAR och har adress Koltrastvägen 32, 192 55 Sollentuna.

Staffan Landen
E-post: staffan.landen@se.ey.com
Telefon: 070-351 80 30

Oskar Wall
E-post: oskar.wall@se.ey.com
Telefon: 070-6566959