Född 1974. Chef för Pysslingen förskolor sedan augusti 2018.

Utbildning: Civilekonomexamen, internationell Marknadsföring, Mälardalens Högskola och Universitée Jean Moulin III Lyon

Övriga nuvarande uppdrag:

Tidigare befattningar: IT och Personaldirektör Skanska AB, Sverigechef Alumni, Styrelsemedlem Aditro

Aktieägande i bolaget:  0 aktier. 40 000 syntetiska optioner.

Kontakt: veronica.rorsgard@academedia.se