Född 1962. Trygghetsdirektör sedan december 2018. Kommunikationsdirektör mellan 2012 och 2018.

Utbildning: Journalistexamen, Stockholms Journalisthögskola

Tidigare befattningar: Styrelseordförande i World Imagine AB. PR-konsult på GCI och Kreab samt interim kommunikationsdirektör på Fastighetsägarna Stockholm.

Aktieägande i bolaget: 14 303 aktier, 83 500 teckningsoptioner samt 100 000 syntetiska optioner.