Född 1957. Chef för segmentet förskola Norge sedan 2014 då AcadeMedia förvärvade Espira.

Utbildning: Dr.scient, Universitetet i Oslo.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot i PBL (norska branschföreningen för förskolor) och Helsetelefonen AS samt ställföreträdare för OsloMet Storbyuniversitetet .

Tidigare befattningar: Styrelseledamot i Induct Software AS, Norchip AS, YA bank AS, Intempo AS, Plantasjen AS och Virke.

Aktieägande i bolaget: 15 322 aktier genom bolag.

Kontakt: marit.lambrechts@espira.no