Född 1967. Verkställande direktör för koncernen sedan 2005.

Utbildning: Civilingenjörsexamen, teknisk fysik och elektroteknik vid Linköpings universitet.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot i SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling och IFUS. Styrelseledamot i OnePartnerGroup.

Tidigare befattningar: Styrelseledamot i Friskolornas Riksförbund samt flertalet uppdrag inom Lernia.

Aktieägande i bolaget: 264 948 aktier, 228 500 teckningsoptioner, samt 100 000 syntetiska optioner.

Kontakt: marcus.stromberg@academedia.se