Född 1964. HR-direktör sedan 2014 och chef för AcadeMedia Academy sedan 2012.

Utbildning: Ett antal olika ledarutbildningar inom Stockholm Stad, Handledarutbildning samt utbildad Organisationskonsult, Humanova.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot i Grafisk Kvalitet Oldmark AB

Tidigare befattningar: Flertalet ledande befattningar inom Pysslingen Förskolor och Pysslingen Skolor.

Aktieägande i bolaget: 45 522 aktier, 83 500 teckningsoptioner samt 100 000 syntetiska optioner.

Kontakt: lisa.oldmark@academedia.se