Född 1978. Affärsutvecklingsdirektör på AcadeMedia sedan 2017. Jobbat på AcadeMedia sedan 2009.

Utbildning: Civilekonomexamen från Lunds universitet.

Övriga nuvarande uppdrag: Inga övriga uppdrag.

Tidigare uppdrag: Analytiker på Bure Equity, styrelseledamot i Textilia AB.

Aktieägande i bolaget: 22 059 aktier, 31 500 teckningsoptioner samt 85 000 syntetiska optioner.

 

Kontakt: kristofer.hammar@academedia.se