Född 1977. Chef gymnasiesegmentet sedan 2016. Chef grundskolesegmentet sedan 2019.

Utbildning: Civilekonomexamen, Handelshögskolan i Stockholm.

Tidigare befattningar: COO & CFO Nice Entertainment Group, President & COO MTG Studios, management konsult Bain & Co.

Aktieägande i bolaget:  35 713 aktier, 10 000 teckningsoptioner samt 80 000 syntetiska optioner.

Kontakt: jens.eriksson@academedia.se