Född 1977. Chef för segmentet gymnasium sedan 2016.

Utbildning: Civilekonomexamen, Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot i This is nice AB, Nice Entertainment Group OY, Moskito Group OY, A Nice Company AS, Monster AS, Playroom Event AS, Playroom Music AS.

Tidigare befattningar: COO & CFO Nice Entertainment Group, President & COO MTG Studios.

Aktieägande i bolaget:  23 323 aktier, 72 000 teckningsoptioner samt 80 000 syntetiska optioner.

Kontakt: jens.eriksson@academedia.se