Eola Änggård Runsten

Född 1965. CFO sedan 2013.

Utbildning: Civilekonomexamen, Handelshögskolan i Stockholm.

Tidigare befattningar: CFO på EQT Management S.a.r.l., HR-direktör på EQT Partners AB, CFO på SEB Wealth Management samt uppdrag inom Alfred Berg och Handelsbanken.

Aktieägande i bolaget: 42 349 aktier, 94 000 teckningsoptioner samt 75 000 syntetiska optioner.

Kontakt: eola.runsten@academedia.se