Född 1969. Chef för segmentet vuxenutbildning sedan 2015.

Utbildning: Ledarskaps- och affärsekonomutbildningar, IHM och RMI-Bergs samt ledarskapsutbildningar, Manpower.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande och VD för Nordic Contribution AB.

Tidigare befattningar: VD för Manpower A/S och Proffice Care AB samt regionchef för Humana Assistans.

Aktieägande i bolaget: 29 360 aktier varav 888 aktier via närstående. 83 500 teckningsoptioner samt 75 000 syntetiska optioner.

 

Kontakt: christer.hammar@academedia.se