Annette Lilliestierna

Född 1966. Kommunikationsdirektör sedan december 2018. Innan dess utbildningschef AcadeMedia Academy.

Utbildning: Magisterexamen, medie- och kommunikation, Stockholms Universitet.

Tidigare befattningar: Kommunikationschef Skolverket, Seniorkonsult och Partner Gullers Grupp, Kommunikationschef SKL, Kommunikationschef Skövde kommun

Aktieägande i bolaget: 0 aktier. 26 000 syntetiska optioner.

Kontakt: annette.lilliestierna@academedia.se