Bolagsstyrningsrapporter

Här hittar du AcadeMedias bolagsstyrningsrapporter.

2019/20

Bolagsstyrningsrapport 2019/20
Revisionsberättelse 2019/20
Instruktion för valberedningen 2019/20

2018/19
Bolagsstyrningsrapport 2018/19
Revisionsberättelse 2018/19

2017/18
Bolagsstyrningsrapport 2017/18

2016/17
Bolagsstyrningsrapport 2016/17

2015/16
Bolagsstyrningsrapport 2015/16
Revisionsberättelse 2015/16

Tidigare år
Bolagsstyrningsrapport 2009
Bolagsstyrningsrapport 2008